Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start
DRAMAT I TRAGEDIĘ POZOSTAW TEATROWI Drukuj Email
Wpisał: Bożenna Zdanowicz   
15.03.2007.
Na terenie województwa podlaskiego od 2002 roku przeprowadzany jest młodzieżowy Festiwal Małych Form Teatralnych pod tytułem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.
Organizatorami tej imprezy są:
- Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki,
- Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest:
- ochrona podlaskiej młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami – przemocą, alkoholizmem, narkomanią i nietolerancją,
- nauka akceptacji i rozumienie drugiego człowieka,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek.
Jest to nowatorska forma profilaktyki - „wychowania młodzieży przez sztukę”. Stwarza ona możliwości „aktywności młodzieży na rzecz młodzieży”.
W tym roku szkolnym uczniowie klasy I „a” naszego gimnazjum brali udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych. Jednym z warunków uczestnictwa w przedsięwzięciu było przygotowanie przez młodzież autorskiego scenariusza wybranej formy teatralnej.
Scenariusz przedstawienia przygotowany przez uczniów klasy I „a” nosił tytuł „Zgubne zauroczenie” i podejmował problematykę samotności młodego człowieka. Mówił o jego ucieczce w wirtualny świat, w którym szukał przyjaciela tylko po to, żeby móc z kimś porozmawiać, choćby na odległość.
Na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku zaprezentowaliśmy swoje przedstawienie 27 lutego 2007 roku. Było to ogromne przeżycie dla naszych uczniów. Na kilka chwil stali się prawdziwymi aktorami.
Sądzimy, że teatr młodzieżowy, pomimo tego, że amatorski uczy wrażliwości, pomaga w odkryciu własnych talentów, w przełamywaniu barier, pomaga w pozbyciu się kompleksów. Wspólne pisanie scenariuszy, a potem reżyserowanie według nich przedstawień kreuje wśród uczniów postawę współtworzenia i współodpowiedzialności.

Nauczyciele koordynujący program:
Joanna Gaweł
Małgorzata Czulewicz


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »